Regeringen har publicerat EU-verksamhetsberättelsen för 2009

Regeringens berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 berättar om hur mycket av arbetet första delen av halvåret präglades av förberedelser inför svenska ordförandeskapet av EU:s råd 1 juli-31 december.  Den ekonomiska och finansiella krisen bar fram skapandet av nya myndigheter för tillsyn av banker, försäkringsbolag och värdepapperinstitut. Klimatfrågan bearbetates genom att presentera ett enat EU-program inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Genomförandet av Lissabonfördraget översågs med antagandet av fördraget den 1 december. Dessutom initierades ramverket för rättsliga frågor med Stockholmsprogrammet, samt skapandet av en EU-strategi för Östersjöregionen.

Läs Regeringens berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009

/Niklas Hjelm Smith

22 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information