Regionkommitténs öppna konsultation för Europa 2020

Regionkommittén håller en öppen konsultation om Europa 2020 - "Your voice on Europe 2020". Resultaten från konsultationen integreras i förslaget som Regionkommitténs president Mercedes Bresso kommer att lämna till EU-kommissionen.

Regionkommittén är övertygad om att EU behöver städerna och regionerna för att kunna uppnå de målen som har satts upp i Europa 2020. Regionkommitténs konsultation tar sikte på frågor som är av särskild vikt för regionerna men som inte besvaras av Europa 2020 strategin. Det handlar om frågor såsom regionernas roll i implementeringen av Europa 2020 och förhållandet mellan Europa 2020, sammanhållningspolitiken och EU-budgeten.

Bidrag kan vara på alla EU:s språk. Ny förlängd deadline är 28 april.

Läs mer om "Your voice on Europe 2020"

Läs äldre nyhet om Europa 2020

Läs EU- kommissionens meddelande om Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

/Tereza Nuaila

09 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information