Rekryteringen av EU-tjänstemän förenklas

EU:s rekryteringsbyrå EPSO har utlyst en ny omgång uttagningsprov med helt nya rutiner. Reformen innebär att man en gång per år anordnar ett uttagningsprov för handläggare, assistenter och översättare/tolkar. Rekryteringsprocessen förkortas, från att tidigare har varit två år till att hädanefter vara mellan fem till nio månader.

Läs mer om uttagningsprocessen

/Tereza Nuaila

23 Mar 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information