Resultaten av konsultation på vitbok om flernivåstyre har publicerats

Regionkommitténs öppna konsultation för vitbok om flernivåstyre (White Paper on Multilevel governance), där Europaforum Norra Sverige deltog avslutades 31 december 2009. Nu har bidragen från konsultationen publicerats och de finns tillgängliga på Regionskommitténs hemsida: www.cor.europa.eu/governance.

Läs mer om White paper on multilevel governance och övriga bidrag.

Läs Europaforums bidrag synpunkter på Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre.

Läs äldre nyhet om Regionskommitténs vitbok om flernivåstyre

 /Tereza Nuaila

 

16 Feb 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information