Sök bidrag för tv- radio- och webbprojekt 2011

Europaparlamentet uppmanar privatpersoner, företag och registrerade föreningar att söka bidrag till olika kommunikationsprojekt under 2011.

Teveprojekt, radioprojekt och webbsidor ska skapa intresse för och uppmärksamhet kring ekonomisk återhämtning och nya tillväxtkällor samt informera om Europaparlamentets roll och beslut. Projekten får inte vara kommersiella.

Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionens gemensamma kommunikationstema för 2011 är ekonomisk återhämtning och nya tillväxtkällor. Sammanlagt beviljar parlamentets generaldirektorat för kommunikation cirka femtio miljoner kronor i bidrag.

Sista ansökningsdag är den 18 oktober 2010.

Mer information om ansökningsomgången

/AG

06 Sep 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information