Sverige godkänner nya parlamentariker

Sveriges riksdag har tagit ett beslut som öppnar för ytterligare två svenska ledamöter i Europaparlamentet. Anledningen är att antalet ledamöter i Europaparlamentet utökas enligt Lissabonfördraget.

- Det är glädjande att riksdagen har godkänt överenskommelsen inom EU om att utöka antalet ledamöter i Europaparlamentet. De nya ledamöterna måste få börja arbeta så snart som möjligt. Vi väntar dock fortfarande på motsvarande parlamentariska beslut från ett stort antal EU-länder, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

För Sveriges del innebär beslutet att Amelia Andersdotter (PP) och Jens Nilsson (S) kan tillträda som ledamöter av Europaparlamentet när alla EU-länder har godkänt överenskommelsen.

Läs tidigare nyhet

2010-04-12 Ett steg närmare Europaparlamentet för Jens Nilsson

/AG

22 Nov 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information