Tävling för unga översättare

Den 23 november 2010 anordnar EU-kommissionens översättningsavdelning årets upplaga av tävlingen Juvenes Translatores, där elever födda 1993 från skolor i hela EU kan delta.

Tävlingsbidragen kommer att bedömas av professionella översättare vid EU-kommissionen. Vinnarna får åka till Bryssel under 2011 och delta i en prisutdelning i närvaro av EU:s flerspråkighetskommissionär. Under besöket får vinnarna också tid att lära känna varandra och träffa EU-översättare.

Tävlingen är öppen för alla gymnasieskolor i EU. Eleverna väljer själva vilka språk de vill översätta från och till bland EU:s 23 officiella språk. Men tänk på att professionella översättare vanligtvis översätter till sitt modersmål eller starkaste språk (det språk de känner sig mest förtrogna med).

Skolorna måste anmäla sig senast den 20 oktober. Kort därefter kommer kommissionen att dra lott om vilka skolor som får delta i tävlingen (vi måste tyvärr begränsa deltagarantalet av budgetskäl). Senast den 15 november måste de deltagande skolorna skicka in namnen på högst fem elever (plus en ersättare) och de språkpar som eleverna har valt för tävlingen.

Läs mer och anmälan

/AG

03 Sep 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information