Viktiga mineraler och metaller

I arbetet med råvaruinitiativet har en expertgrupp ledd av EU-kommissionen tagit fram en lista med 14 råvaror vars tillgång anses vara kritisk för EU.

- Rapporten ger viktig information i våra ansträngningar att säkra råvarutillgången för industrin i Europa, sa Näringslivskommissionären Antonio Tajani, när han presenterade EU-kommissionens listan över kritiska råvaror i Bryssel.

- Vi måste kunna konkurrera på den externa marknaden och behöver ett ramverk för hållbara råvaruproduktion från källor inom EU samt förbättrad resurseffektivitet och återvinning för att Europas industri fortsatt skall kunna vara världsledande i teknikutveckling och innovation, fortsatte han.

Expertgruppen anser att 14 mineraler och metaller är kritiska för EU. Prognoser visar att efterfrågan kan komma att tredubblas för vissa av dem till 2030. En kritisk råvara kännetecknas av att majoriteten världsproduktionen sker i en handfull länder som Kina, Ryssland och Brasilien och att produktionen ofta kännetecknas av låg återvinningsgrad och att ämnet ej går att byta mot andra.

Expertgruppen föreslår att listan skall uppdateras vart femte år samt att åtgärder skall vidtas för att förbättra tillgången av såväl jungfruliga råvaror som återvunnet material. Man menar vidare att substutition av ämnen och en effektivare materialanvändning skall uppmuntras.

Läs mer och ladda ned rapporten här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

18 Jun 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information