Anmäl dig till NSPA-forum

Detta forum ägnas åt EU:s kommande finansieringsperiod och de möjligheter till utveckling som de glest befolkade nordliga delarna av EU kan skapa.  

EU-kommissionen, Europaparlamentet, finska arbets- och näringsministeriet och regionala organisationer kommer att tala om EU:s framtida regionalpolitik.

Anmälan och praktisk information hittar du här.

/MaJ 

23 Aug 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information