Arbete och praktik inom EU

Nu har registreringen till årets uttagningsprov för handläggare till EU:s institutioner öppnats, fram till den 14 april kan du anmäla ditt intresse. Det första provet är datorbaserat och kommer att ske i april och maj. Går man vidare, kommer man att kallas till ett andra prov i Bryssel i höst. Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS) erbjuder en utbildning inför uttagningsproven. Utbildningen är kostnadsfri och kommer att hållas i Stockholm. Information och erbjudande om träning inför proven kommer att ges av KRUS den 31 mars. För behörighet till uttagningsprovet krävs att du innehar en akademisk examen, eller att din examen har avslutats senast 31 juli 2011. Mer information finner du här

Praktik på Europaparlamentet

Du som har en universitets- eller högskoleexamen har du möjlighet att söka en avlönad alternativt en oavlönad praktikplats på Europaparlamentet. Praktikplatsen är en möjlighet för dig att vidga dina vyer och komplettera de kunskaper du har fått under din utbildning, samtidigt som du får lära dig mer om EU:s och Europaparlamentets verksamhet. Det finns olika typer av praktikplatser: allmän inriktning, journalistisk inriktning, översättarpraktik och praktikplatser för konferenstolkar (dock ett mycket begränsat antal platser). Ansökan om praktikplats i höst skickas in från och med den 15 mars till den 15 maj. Praktiken startar den 1 oktober och omfattar fem månader.

Studiebesök på Europaparlamentet

Det finns även möjligheter att göra ett studiebesök på Europaparlamentet. Det är en chans för medborgare att fördjupa sina kunskaper i områden kring den europeiska integrationen genom tillgång till dokument i Europaparlamentets bibliotek eller arkiv. Ett annat alternativ är genom kontakter med ledamöterna eller specialiserade tjänstemän. Ansökan skall skickas till den behöriga myndigheten vid generaldirektoratet för personal. Den behöriga enheten granskar möjligheterna att ta emot intresserade inom Europaparlamentets berörda enheter och organ och meddelar sedan om ansökan har beviljats eller ej. En månad är den längsta tiden för ett studiebesök och alla eventuella kostnader betalas av besökaren.

/Molly Grönlund Müller och Theresa Karlsson

15 Mar 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information