Arktiska rådet möttes i Luleå

111111 arktiska rådet_mindre2Den 8-9 november träffades cirka 150 representanter från Arktiska rådets medlemsländer, urfolksorganisationer och rådets arbetsgrupper för ett Senior Arctic Offical-möte (SAO) i Luleå. Mötet var det första av sitt slag under det svenska ordförandeskapet, som sträcker sig mellan 2011-2013, och under de två dagarna presenterades pågående samt framtida projekt inom ramen för Arktiska rådets arbetsområde.

Mötet resulterade i att fyra förslag från rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling, bland annat projekt rörande unga i rennäringen och urfolksspråk, antogs. Det beslutades även om att starta ett resiliensprojekt som ska främja forskning som handlar om hur miljö och samhällen reagerar på de förändringar som sker i Arktis. Detta projekt är en av det svenska ordförandeskapets prioriteringar, eftersom det på ett användbart sätt kopplar ihop kunskap om Arktis med beslutsfattande.

Läs mer om det svenska ordförandeskapets prioriteringar på Regeringens hemsida

Mer information om de antagna förslagen finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

11 Nov 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information