Det ska bli enklare för SMF:s att ta lån

Den 7 december presenterade EU-kommissionen en strategi för att främja bättre tillgång till finansiering för små och medelstora företag (SMF) med en handlingsplan för EU, som omfattar ökat ekonomiskt stöd från EU:s budget och Europeiska investeringsbanken och ett förslag till förordning om enhetliga regler för marknadsföring av riskkapitalfonder.

Utöver förslaget till programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag som presenterades i slutet av november, kommer Europeiska investeringsbanken att behålla sin låneverksamhet för SMF:s i samma omfattning som under 2011, nära 10 miljarder euro.

Det finns 23 miljoner SMF:s i Europa och under de senaste fem åren har de tillsammans stått för 80 procent av alla nya arbetstillfällen inom EU:s gränser. Enligt EU-kommissionen beror Europas ekonomiska framgång till stor del på tillväxten av små och medelstora företag men den ekonomiska krisen har försvårat möjligheterna för dessa att ta lån. Med den nya strategin som underlättar tillgången till finansiering för SMF:s väntar sig EU-kommissionen att dessa återigen kan främja den europeiska tillväxten.

EU-kommissionens förslag går nu vidare till Europaparlamentet och Ministerrådet för förhandlingar och antagande.

Läs mer om EU-kommissionens strategi här

Mer information om EU-kommissionens förslag till programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag hittar ni i tidigare nyhet hos North Sweden:

Nytt program för att höja konkurrenskraften hos SMF:s

/Hanna Högberg och Joel Larsson

09 Dec 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information