EU-kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2012

111117 EU-kommissionenDen 15 november antog EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2012, Att skapa europeisk förnyelse, vilket är baserat på de politiska prioriteringar som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso tog upp i sitt tal om tillståndet i unionen i september. Arbetsprogrammet är inriktat på åtgärder som ska öka möjligheterna att motverka dagens besvärliga ekonomiska situation vilket ska ge genom att man under nästa år bör koncentrera sig på att gå vidare med förslag som redan antagits eller som är under behandling, däribland förslag som redan lagts fram med anledning av den ekonomiska krisen. 

Bland huvudprioriteringarna för de kommande tolv månaderna finns följande:
- slutföra reformen av finanssektorn med inriktning på investeringsskydd,
- skydda de offentliga finanserna från skatteflykt och momsbedrägerier,
- skapa arbetstillfällen för att öka sysselsättningen,
- lägga särskild vikt vid att den digitala inre marknaden fungerar bättre, med fokus på ökat förtroende för webbhandel,
- fokusera på återhämtning och hållbar ekonomi, med bland annat förslag om pensioner, utsläpp från fordon och vattenförsörjning.

Läs mer om arbetsprogrammet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

17 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information