EU-kommissionen i Sverige berättar om Inremarknadsakten

P Schellekens
Pierre Schellekens, chef EU-kommissionens
representationskontor i Sverige


Mycket har hänt sedan 1993 då enhetsakten trädde i kraft och fullbordade den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer in i fördragen. Ekonomin idag är i högre grad tjänstebaserad och mycket har hänt inom IT. Det var bl. a. av dessa orsaker som EU-kommissionen tagit initiativ till en översyn av Inre marknaden.

Målet för Inremarknadsakten är bland annat att möjliggöra ett bättre utnyttjande av den inre marknadens stora potential. Det handlar exempelvis om åtgärder för ökad rörlighet av bl. a. riskkapital, offentlig upphandling (som står för 17 % av EU:ländernas BNP), och tvistelösning inom e-handel.

EU-kommissionen räknar med att lagstiftningsprocessen för 12 prioriterade åtgärder i första omgången kommer att vara klar före slutet av 2012.

Läs mer om Morgonrock Inre marknadspaketet

Läs mer om Inremarknadsakten

/MJ

16 Maj 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information