EU-kommissionen i Sverige gästade Umeå

Under sitt besök i Umeå, mellan 31 oktober-1 november, besökte EU-kommissionen i Sverige lokala tidningsredaktioner för att informera kring olika journalistresor som anordnas av huvudkontor i Bryssel, detta för att introducera nya journalister för EU samt att skapa ett kontaktnät för framtiden. Besöket syftade även till att diskutera de EU-frågor som står högst upp på agendan under hösten och vintern. Enligt EU-kommissionen i Sverige upplever vissa regioner i Sverige att EU-frågor inte berör dem och väljer därför att rapportera om andra nyheter, det är därför viktigt att lyfta fram sambanden och konsekvenserna för hela landet av de beslut som fattas i Bryssel. Den frågan som intresserade de lokala tidningarna mest var Norrbotniabanan, men man man diskuterade även EU:s långtidsbudget, strukturfonder, demografiska utmaningar och fri rörlighet för arbetskraft.
Efter besöket i Umeå fortsätter nu medieturnén till Småland.

/Hanna Högberg och Joel Larsson 

09 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information