EU-stöd för små och medelstora företag som vill satsa internationellt

Den 9 november presenterade EU-kommissionen en strategi för att för att hjälpa små- och medelstora företag att dra nytta av de globala möjligheterna och EU:s befintliga utrikespolitik. Strategin inriktar sig mot att ge företagen lättillgänglig och tillräcklig information om hur de kan expandera sin verksamhet utanför EU. Skälet till att EU-kommissionen har tagit fram den nya strategin är då de 23 miljoner små och medelstora företag som finns inom EU:s gränser står för två tredjedelar av jobben i den privata sektorn, men många av dessa är inte rustade för att hitta den information och hantera de komplicerade frågor som krävs för att ta sig ut på världsmarknaden. Detta kan röra sig om att hitta potentiella kunder och marknader och juridiska frågor såsom tullregler.  

Den nya EU-strategin innehåller följande åtgärder:

  • Stärka det nuvarande utbudet av stödtjänster på prioriterade marknader.
  • Förbättra ledningen av nätverket Enterprise Europe för bättre samarbete med värdorganisationer och berörda parter.
  • Göra stödsystemen på EU-nivå konsekventare för att öka deras effekt, eftersom det nu finns över 300 nationella stödprogram, ofta inriktade på en tillväxtregion medan nya tillväxtregioner tillkommit på senare år.
  • Främja kluster och nätverk för internationalisering av små och medelstora företag.
  • Organisera ett alleuropeiskt samarbete på prioriterade marknader för att utnyttja de investerade offentliga resurserna maximalt.
  • Skapa en nätportal för information för små och medelstora företag som vill göra affärer utanför EU.
  • Utnyttja EU:s befintliga politik för att påskynda de europeiska små och medelstora företagens internationella tillväxt.

Läs mer om den nya strategin här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

10 Nov 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information