EU-toppmöte om den ekonomiska krisen

Mellan den 8-9 december 2011 möttes Europeiska rådet för att diskutera energipolitik, utvidgning av EU:s medlemsländer samt kanske viktigast, den ekonomiska krisen.

Utkomsten av mötet blev bland annat att samarbetet mellan de 17 euroländerna fördjupas, EU-kommissionens ges möjlighet att granska euroländernas budgetar och utfärda sanktioner, euroländerna ska skriva in i sina respektive författningar att de måste ha en balanserad budget och en ekonomisk brandvägg skapades kallad European Stability Mechanism (ESM) med en storlek på 500 miljarder euro.

Utöver euroländerna sade sig alla medlemsländer utom Storbritannien, överväga att delta i det mellanstatliga avtalet.

Läs mer information om utkomsten av mötet på Europeiska rådets hemsida genom att klicka här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

12 Dec 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information