EU vill locka investeringar i infrastruktur

För att öka utbyggnaden av infrastruktur vill EU-kommissionen ställa garantier för företagsobligationer med syfte att finansiera stora projekt.

Innan finanskrisen stod projektfinansiering och projektobligationer för 10 procent av marknaden. Obligationerna backades i regel upp av försäkringsbolag, vilket gjorde dem mer attraktiva för investerarna. Den säkerheten finns inte längre. Garantierna kommer endast att stödja infrastrukturprojekt som är i linje med Europa 2020-strategin för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Tanken är att en garanti från EU kan bidra till att investerare blir intresserade av att köpa dessa. Möjliga investerare kan exempelvis vara pensionsfonder och försäkringsbolag. EU-kommissionen kommer att dela risken med Europeiska investeringsbanken. Investeringsbanken ska granska projekten och fastställa ett pris på garantin eller lånet. Projekten måste vara ekonomiskt och tekniskt genomförbara och kunna generera goda och stabila inkomster. EU-stödda projektobligationer kan fylla luckan och komplettera andra infrastrukturinvesteringar, t.ex. banklån och statliga garantier.

Ett offentligt samråd om EU-projektobligationer pågår till den 2 maj 2011. Efter detta kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om projektobligationer i juni 2011. Planen är att 2014 ska EU-stödda projektobligationer finnas på marknaden.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

/Nils Sandberg

02 Mar 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information