EU:s budgetförslag för 2012

En viktig del som EU-kommissionen har varit noga med är att skära i sina egna administrativa kostnader. Efter utvärderingar har nedskärningar gjorts inom de verksamheter som inte tillför ett mervärde för EU. Under 2012 kommer dock utgifterna att öka på grund av att de EU-program som startades 2007 nu är i full gång, vilket ger ökade utbetalningar till de regionala myndigheter, SMEs och andra som har gjort investeringar inom programmen. 

Ökade anslag föreslås till forskningsprogrammen, struktur- samt sammanhållningsfonden för att kunna få ut så mycket som möjligt av EU:s insatser för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Programmet Ungdom får 1,9 miljarder € i anslag, vilket utgör en ökning med 15 % jämfört med  2011. Ökningen är en del i den satsning som görs inom ramen för Europa 2020-strategin. Även klimatfrågor är prioriterade med en planerad ökning av anslagen med 6,1 %.

Den budgetansvarige EU-kommissionären Janusz Lewandowski säger att budgeten ska ses som ett paket mot krisen. Nästa steg i processen är att Rådet kommer att lämna sin ståndpunkt kring budgetförslaget i juni, och i oktober kommer Europaparlamentet att presentera sin ståndpunkt. Den slutliga budgeten förväntas bli antagen av Europaparlamentet i november 2011. 

Läs mer om budgeten på EU-kommissionens hemsida

/Nils Sandberg

29 Apr 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information