EU:s ministerråd klubbade patentskydd

Genom en enda ansökan ska man kunna få ett enhetligt patentskydd i alla de 25 medlemsländer som deltar i samarbetet, enbart Italien och Spanien står utanför. I förslagen bestäms också vilka språk det enhetliga patentskyddet ska beviljas på och översättas till.  

Under våren lossnade det i frågan efter åratal av förhandlingar. Patentskyddet beräknas innebära besparingar för innovatörer på upp till 80 procent jämfört med idag. Under hösten inleds förhandlingen med  Europaparlamentet innan ett slutligt beslut kan tas. En enhetliga patentdomstol kommer att ansvara för frågan i framtiden.  

Läs förslag om enhetligt patentskydd här

/SM

05 Jul 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information