Facebook bygger i Luleå

Datacentret kommer att bestå av tre serverhallar och byggprocessen inleds omgående, den första beräknas stå klar under 2012 och hela anläggningen förväntas vara i drift 2014. Etableringen tros innebära att omkring 300 årsarbeten skapas under de första tre åren. Förutom ett hårt arbete från Luleås sida valde Facebook att etablera sina serverhallar i Luleå på grund av regionens unika egenskaper med kallt klimat och närheten till Luleå tekniska universitet som kan bidra med teknisk kompetens. Men Facebook behöver inte bära hela Luleåsatsningen på egen hand. Regeringen har beviljat regionalt investeringsstöd om högst 103 miljoner kronor.

04 Nov 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information