Fler ska få möjlighet att studera och praktisera utomlands

Den 23 november presenterade EU-kommissionen ett nytt EU-program, Erasmus för alla, som ska främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och sport. Med Erasmus för alla slås sju befintliga EU-program samman med de internationella programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott till ett enda program. Detta skulle göra att nästan dubbelt så många, upp till fem miljoner människor, skulle omfattas av programmen jämfört med idag och få chansen att studera eller göra praktik utomlands.

Erasmus för alla beräknas starta 2014 och budgeten föreslås bli 19 miljarder, en ökning av anslagen med cirka 70 procent jämfört med den nuvarande sjuårsbudgeten.

Förslaget diskuteras just nu i Ministerrådet och Europaparlamentet, som kommer att fatta det slutliga beslutet om långtidsbudgeten för 2014-2020.

Läs mer om Erasmus för alla här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

25 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information