Fokus på EU i Jokkmokk

mona jokkmokk

Under Europaveckan var Mona Mansour från North Sweden i Jokkmokk på Strukturums, näringslivsutveckling i Jokkmokk:s fredagsfika. Mona berättade om North Sweden, vilka områden verksamheten berör och hur man som aktör kan få hjälp. North Sweden arbetar med att från regionens behov påverka framtida policy just nu bland annat med Botniska korridoren och med att påverka EU:s nästa budgetperiod efter 2013.  Nästa ramprogram för forskning är också ett viktigt ämne för regionen att påverka. Finansieringslösningar och olika typer av EU-projekt är också med som ett av organisationens verksamhetsområden. Mona berättade  här om vilka möjligheter finns att söka EU-medel, vad man bör tänka på och hur ser processen ser ut. Efter seminariet i Jokkmokk fanns möjlighet för enskilda företag att få rådgivning.

/Per Stagnell

23 Maj 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information