Fokus på våra råvaror

Utrikesminister Carl Bildt och Näringsminister Maud Olofsson bjöd in till samtal om Barentsregionens roll i Europas framtida råvaruförsörjning i Bryssel den 15 mars. Lunchen som serverades de 100-talet deltagarna på Europaparlamentet tillagades av Norrbottenskocken Simon Laiti.

Regionen har stora tillgångar, men för att kunna ta tillvara på dessa behövs en utveckling av infrastrukturen och fokus på hållbar industri. Utbildning och innovation är nyckelord för att branschen ska utvecklas ytterligare.

Seminariet anordnades som ett led i att Sverige har tagit över ordförandeskapet i Barents Euro Arctic Council (BEAC). Bland talarna fanns LKAB:s VD Lars-Eric Aaro, vice ordförande för EU-kommissionen och EU-kommissionär för företagande och industri, Antonio Tajani, EU-parlamentarikerna Lena Ek och Herbert Reul samt representanter från Norges Utrikesdepartement, Finlands Näringsdepartement och Rysslands representation till EU.

I EU pågår en aktiv debatt hur Europa ska klara sitt behov av kritiska råvaror i framtiden och Barentsregionen och norra Sverige är en viktig del. I regionen finns en rad av de metaller som finns med på EU:s lista över kritiska metaller för EU:s framtida konkurrenskraft. Problemet i dagsläget är kostnaderna som är förknippade med att utvinna dessa. En övergripande ståndpunkt som framförts är hållbarhet inom råvaruindustrin. Det är människorna som bor i regionen som ska vara i centrum och få ta del av tillgångarna som finns och inte bara ses som en depå varifrån råvarorna fraktas vidare till andra områden. Forskning, utbildning och innovation är delar som är extra viktiga för att kunna utveckla råvaruindustrin. Gruvnäringen behöver visa sig som den moderna och högteknologiska bransch den är.

Kommissionär Tajani menade att det är väldigt viktigt att ha en fungerande leverans av råvaror. Det här var något som Näringsminister Maud Olofsson ytterligare betonade i och med vikten av fungerande infrastruktur i regionen och att Sverige vill prioritera Botniska korridoren i det framtida europeiska transportnätverket.

Det är viktigt att påpeka att råvaror inte bara är metaller och mineraler utan även skog och fisk, menade Vladimir Chizhov vid Rysslands ständiga representation till EU. Vidare framhöll Chizhov vikten av att Barents ska ses som en del av EU. Kommissionär Tajani vill utveckla samarbetet mellan EU-kommissionen och Barentsregionen och föreslog ett möte för att diskutera möjligheterna.

20110317Råvaruseminarium NS representanter

Från Norrbotten och Västerbotten deltog ett femtontal personer. Bland andra deltog landshövdingarna Chris Heister och Per-Ola Eriksson som även de lyfte frågan kring transportbehoven under konferensen.

En mycket uppskattad buffé med Barentsspecialiteter serverades av kocken Simon Laiti, besökarna fick känna smakerna från regionen och provade på Kalix löjrom, rökt renhjärta, älginnanlår och hjortron bland mycket annat.

Om Barentsrådet

Samarbetet i Barentsregionen lanserades 1993, då Danmark, Finland, Island, Norge, Ryska federationen, Sverige och EU-kommissionen vid en utrikesministerkonferens i Kirkenes undertecknade den s.k. Kirkenesdeklarationen som etablerade Barents Euro-Arktiska Råd (Barents Euro-Arctic Council, BEAC). Samtidigt undertecknade regionens landshövdingar, guvernörer och motsvarande, tillsammans med representanter för regionens urfolk, ett protokoll som etablerade Barents Regionråd (Barents Regional Council, BRC).

Barentssamarbetet genomförs på två nivåer: BEAC är forum för det mellanstatliga samarbetet, medan BRC är forum för samarbete mellan medlemsländernas 13 nordliga regioner (län eller motsvarande). De svenska län som ingår är Norrbotten och Västerbotten. Arbetsgruppen för urfolken har en rådgivande roll och samarbetar nära med både BEAC och BRC.

Se intervju med Carl Bildt i samband med seminariet

Se intervju med Maud Olofsson efter seminariet

Från BEAC om mötet

Nyhet från BarentsObserver

Nyhet från EurActiv

Tidigare nyheter om råvaror:

2010-08-13 Konsultation om råvaruinitiativet

2011-02-17 14 råvaror kritiska för EU:s konkurrenskraft

/Nils Sandberg

16 Mar 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information