Forum för social innovation

Under forumet presenterades goda exempel på sociala innovationsprojekt, så som en ny form av projektobligation som ska sprida risken och öka samarbeten inom sociala projekt. Under forumet diskuterades även förutsättningar för en åldrande befolkning, där synsättet ska ändras från fokus på behandling och medicinering till ett helhetsperspektiv. Till detta kan tilläggas att 2012 är EU:s år för aktivt åldrande.

Ordförande för Regionkommittén, Mercedes Bresso, sa att det finns ett stort behov för sociala åtgärder inom flera områden på grund av bland annat en åldrande befolkning, inkludering av personer med låga inkomster och skilda kulturella bakgrunder.

Se presentationerna från forumet på Regionkommitténs hemsida

Europaåret för aktivt åldrande 2012

/Nils Sandberg

13 Maj 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information