Gemensamt initiativ angående demografiska förändringar

111004handslag_gammalochungpersonInitiativet som är kallat "More Years, Better Lives" ämnar att koordinera forskning inom EU och utarbeta gemensamma forskningsstrategier för demografiska förändringar. Detta är en fråga som kommer att bli allt viktigare under de kommande åren eftersom antalet personer över 65 år väntas stiga med 42 procent till 2030. Den demografiska förändringen kommer att innebära en stor utmaning för samhället, både för ekonomin och den offentliga sektorn. Genom att koordinera arbetet och forskningen som bedrivs på området kan EU stärka sin konkurrenskraft samtidigt som det förbättrar levnadsstandarden hos medborgarna. Detta kan uppnås genom att bland annat hjälpa till att utforma strategier och innovationer som bistår äldre människor att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv, därigenom höja deras livskvalitet.

Initiativet sammanfaller med europeiska året 2012, som är dedikerat till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

Läs mer om initiativet på Europeiska unionens råds hemsida

/Joel Larsson och Hanna Högberg

04 Okt 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information