Integrationsprojektet In i Umeå medverkade på EU-konferens i Jönköping

In i Umeå arbetar för att göra föreningslivet i Umeå mer öppet och tillgängligt för nyanlända invandrare. De försöker även att visa att föreningslivet kan göra mycket för integrationsprocessen i samhället. De mötesplatser projektet format har fokus på aktiviteter skapar glädje och delaktighet hos föreningsaktiva, nyanlända vuxna och ungdomar. Mötesplatserna är ett första steg som väcker intresse för fortsatta möten. Det är något In i Umeå tar till vara och utvecklar i samråd med alla som vill vara med och med konferensen i Jönköping hoppas projektet att få möjlighet att sprida sina goda erfarenheter men också på att få nya idéer som kan förbättra dess arbete.

Temat för konferensen var interkulturell och interreligiös dialog vilket är ett relevant ämne då vi lever i en globaliserad värld vilket öppnar upp både för möjligheter och för utmaningar. Det finns många olika kulturer representerade i Sverige vilket leder till glädje och rikedom men kan också ge upphov till missförstånd och konflikter. Är interkulturell och interreligiös dialog lösningen på detta? Denna fråga diskuterades under konferensen och dagen varvades med berättelser och reflektioner med personer med stor erfarenhet inom området interkulturell och interreligiös dialog.

Läs hela konferensprogrammet här

För ytterligare information kontakta:
Ingela Ceder, Kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37
Somayeh Bozaghian, Projektmedarbetare In i Umeå, 072-677 12 29

/Joel Larsson och Hanna Högberg

21 Sep 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information