Klart att EU utvidgas till 28 medlemsländer

111209 kroatien_mindreUnder fredagen, 9 december, undertecknade Kroatiens tillsammans med EU:s övriga medlemsländer det anslutningsfördrag som gör att Kroatien kan bli EU:s 28 medlemsland den 1 juli 2013.

Undertecknandet av anslutningsfördraget avslutar en åtta år lång process där EU har ställt krav på att Kroatien, bland annat, måste visa framsteg i kampen mot korruption och till fullo samarbeta med ICTY, FN:s krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien. Alla åtaganden som anslutningsfördraget medför är dock ännu inte implementerade och EU:s medlemsländer har gett EU-kommissionen mandat för att övervaka Kroatiens framsteg inom dessa områden. 

I början av 2012 ska kroaterna själva godkänna medlemskapet i en folkomröstning och därefter ska anslutningsfördraget ratificeras av EU:s 27 medlemsländer, vilket beräknas vara klart i juni 2013.

Läs mer EU:s utvidgning här

09 Dec 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information