Kulturhuvustadsåret Umeå 2014

Kulturhuvustadsåret Umeå 2014
Den 5 september 2011 höll Umeå 2014 ett informations- och samrådsmöte på Kulturhuset i Stockholm med representanter för departement, myndigheter och nationella organisationer.

Deltagarna diskuterade betydelsen av att ha en gemensam syn på kulturens betydelse som drivkraft för samhällsutveckling och tillväxt, vilket är ett nyckelbegrepp för Umeå 2014.

Den övergripande strukturen för kulturhuvudstadsåret presenterades även, vilket inbegriper de åtta samiska årstiderna som kommer få varsin invigningshelg. Dessa tillsammans med ishotellet i Jukkasjärvi lyfter fram den satsning att involvera hela den nordligaste delen av Sverige som Umeå 2014 arbetar med, trots att Region Västerbotten har den ledande rollen för detta samarbete.

Ishotellet i Jukkasjärvi har även en roll i arbetet med att framhäva den europeiska dimensionen i kulturhuvudstadsåret. Under 2013 kommer en kulturturné att resa runt till olika europeiska städer där besökare bland annat kan få ett smakprov på hur det kan vara att besöka det ovanliga ishotellet.

Mer information kring Umeå 2014 finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

19 Sep 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information