Neelie Kroes ger progressrapport Digitala agendan

Syftet med "Digital Agenda Assembly" var att erbjuda fysiska och digitala möjligheter för viktiga "digitala" aktörer och intressenter att mötas och diskutera läget kring genomförande av den digitala agendan och rikta blicken framåt mot kommande arbete och utmaningar inom området. 

Kommissionär Neelie Kroes lyfte i sin progressrapport fram behovet av finansiering av investeringar inom hög-hastighetsnätverk- bredband för alla. Hon talade om säkerhet kopplat till internet och att Kommissionen arbetar för nationella "cyber-security" strategier och ett väl fungerande nätverk inom  Computer Emergency Response Teams (CERTs). Hon berättade att Kommissionen under 2011 kommer att lägga fram förslag ett omfattande initiativ för skydd av minderårigas internetanvändning.

Läs Neelie Kroes tal här

Läs mer om Digital Agenda Assembly här

/MJ

29 Jun 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information