Ny ekonomisk uppgörelse nådd

Natten mellan 26-27 oktober satt ledarna för eurozonen i ett långt möte för att försöka lösa frågorna kring Greklands statsskuld, den europeiska krisfonden (EFSF) och en ökad kapitaltäckning för de europeiska bankerna.

Efter hårda förhandlingar lyckades euroledarna och bankernas förhandlare komma överens om att Greklands banklån ska skrivas ner med 50 procent vilket innebär att landets statsskuld hamnar på 120 procent av dess BNP. I tillägg lovas Grekland ett nytt räddningspaket på 100 miljarder euro, varav 30 miljarder euro ska stödja landets banker.

Ytterligare så beslutades det att EFSF ska utökas från 440 miljarder euro till 1000 miljarder euro för att stabilisera bankmarknaden. Hur denna utökning ska ske är ännu inte bestämt men två modeller har utarbetats, varav den ena är en slags försäkringslösning och den andra inbjuder privata och offentliga investerare att delta.

För att vidare kunna stabilisera bankmarknaden och för att skapa en buffert så att de bankerna ska kunna klara av en ytterligare kris måste de systemviktiga europeiska bankerna öka sitt eget kapital till nio procent senast sommaren 2012.

Läs mer om resultatet av mötet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

27 Okt 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information