Ny rymdstrategi för EU

EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för hur arbetet i rymden ska fortgå. Ett ökande antal innovationer och industrier använder sig av rymdteknik. Bland annat inom meteorologi, telekommunikation och navigation. Syftet med strategin är att stärka EU:s rymdinfrastruktur. I meddelandet nämns att stödet för forskning och utveckling ska ökas för att kunna minska teknikberoendet i EU. Ökat samarbete mellan rymdindustrin och andra näringar ska stimulera innovation och stärka konkurrenskraften i Europa.

I meddelandet från EU-kommissionen presenteras följande prioriteringar:

  • Fullfölja de europeiska satellitnavigationsprogrammen Galileo och EGNOS.
  • Genomföra programmet för global övervakning för miljö och säkerhet i medlemsländerna, vilket bland annat är till för övervakning av luftkvalitet och klimatförändringar. Målet är att ha den i fullt bruk 2014.
  • Skydda rymdinfrastruktur mot rymdskräp, solstrålning och asteroider genom att skapa ett särskilt system (SSA, European Space Situation Awareness).
  • Stödja EU-satsningar på rymdutforskning.
  • Skapa en rymdindustristrategi tillsammans med Europeiska rymdorganet (ESA) och medlemsländerna.
  • Stödja forskning och utveckling för att minska Europas teknikberoende och se till att uppfinningar på detta område även kan användas i det dagliga livet.
  • Förstärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och ESA.

EU-kommissionen kommer även att ha en fortsatt dialog med USA och Ryssland, och kommer ta initiativ till en dialog med Kina. Målet är att rymden ska bli en integrerad del av EU:s externa politik.

Läs hela pressmeddelandet

Nyhet från EUobserver

/Nils Sandberg

07 Apr 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information