Nya fiskekvoter för 2012 i Östersjön

111031 fisk

Europeiska unionens råd har nu fastställt 2012 års kvoter för fisket i Östersjön som tar hänsyn till både medlemsstaternas intressen och fiskets inverkan på de olika artbestånden i Östersjön.

EU-kommissionen lade 19 september 2011 fram ett förslag till de nya fiskekvoter som ska gälla för 2012, vilket bland annat innehöll en minskning av fiskekvoten för lax med 80 procent i egentliga Östersjön och en minskning av fiskekvoten för rödspätta med 25 procent.

De kvoter som Europeiska unionens råd fastställde avviker dock från EU-kommissionens förslag på flera punkter, däribland begränsades fiskekvoten för Östersjölax till en minskning på 51 procent i egentliga Östersjön.  Även minskningen av fiskekvoten för rödspätta blir mindre än den EU-kommissionen föreslagit, den begränsas till en minskning på fem procent. I övrigt ökades fiskekvoten för torsk i Östersjöns östra och västra del med 15 respektive 13 procent och fiskekvoten för sill/strömming i Bottniska viken med två procent.

Förändringarna av fiskekvoterna utgår från 2011 års kvoter.

För mer information om Europeiska unionens råds beslut om fiskekvoter i Östersjön, klicka här

Klicka här för att läsa mer om EU-kommissionens förslag till fiskekvoter för 2012 i Östersjön

/Joel Larsson och Hanna Högberg

31 Okt 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information