Nytt förslag om mervärdesskatt

EU-kommissionen presenterade på tisdagen den 6 december 2011 ett förslag om nya gemensamma momsregler, om så kallad mervärdesskatt. Förslaget innebär bland annat att svenska föreningar inte längre kommer att undantas momsplikt för verksamheter utöver de som löper inom de generella undantagen för föreningar.

EU-kommissionen har arbetat efter tre målsättningar när de tagit fram förslaget:

  • Systemet för mervärdesskatt ska bli mer lättanvänt för företag och därmed öka effektiviteten.
  • Mervärdesskatten ska stödja medlemsländernas budgetkonsolidering och stödja en hållbar ekonomisk tillväxt.
  • Skattebedrägerier och icke-uppburen skatt ska upphöra.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

09 Dec 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information