Nytt program för att höja konkurrenskraften hos SMF:s

Den 5-6 december träffas Rådet för konkurrenskraft i Bryssel för sista gången under 2011. En av de punkter som står på dagordningen är EU-kommissionens presentation av sitt förslag till kommande program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (SMF) för perioden 2014-2020. Detta förslag är ett kompletterande program till Horizon 2020 och kommer att fokusera på finansieringsinstrument och stöd till företag som vill etablera sig internationellt. Samtidigt kommer programmet att förenklas så att det blir lättare för små och medelstora företag att dra nytta av det.

De mål som återfinns i programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag är följande:

  • Förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering i form av kommersiellt, återbetalningsbart eget kapital samt ett låneinstrument.
  • Förbättra tillgången till marknader inom och utanför EU genom nätverket Enterprise Europe och internationellt näringslivssamarbete, särskilt för att minska skillnaderna rörande regelverk och företagsmiljö mellan europeiska företag och deras affärspartners.
  • Främja företagarandan genom företagarkunskap, främst inriktad på nya företagare, ungdomar och kvinnor.

Budgeten för programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag föreslås till 2,5 miljarder euro, av vilka 1,4 miljarder euro ska gå till olika finansieringsinstrument. 

Efter att förslaget presenterats för Rådet för konkurrenskraft, där Sverige väntas välkomna förslaget, går det vidare till diskussion i Ministerrådet och Europaparlamentet innan det antas i slutet av 2013.

För mer information om det nuvarande ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation klicka här

Mer information om Horizon 2020 finner ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

01 Dec 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information