På gång inom EU 2011

111011 pågånginomeu2011På gång inom EU är en publikation som ges ut två gånger per år av Sveriges kommuner och landsting som informerar om kommande händelser i EU. Den dominerande frågan för denna utgåva är den ekonomiska kris som många av EU:s medlemsstater befinner sig i och hur den ska hanteras på bästa sätt. En annan intressant fråga är den kommande långtidsbudgeten för 2014-2020, vilket inkluderar sammanhållningspolitiken, och hur de nya förslagen påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Ytterligare så behandlas bland annat Östersjöstrategin samt Europa 2020-strategin och dess inverkan på regionala utvecklingsstrategier.

Läs hela numret här

/Hanna Högberg och Joel Larsson  

11 Okt 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information