Polen tar över ordförandeskapet

Den 1 juli i år lämnar nuvarande ordförandelandet Ungern över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd (Rådet) till Polen. Utifrån de prioriteringar som listas av ett ordförandeland är det möjligt att se vilka politikområden som kommer att vara viktiga och där större genombrott är troliga under det halvår som Polen kommer leda Rådet.

Polens ständige representant till EU, Jan Tobinski höll nyligen en briefing där han stolpade upp frågor som från polsk sida kommer att prioriteras:

  • Att gå från krishantering efter finanskrisen och nu fokusera på tillväxtåtgärder.
  • Verka för skyddandet av den inre marknader och motverka införandet av gränser inom den Europeiska unionen.
  • Att till fullo utnyttja medborgarnas arbetskapacitet och undvika sk. "brain drain" där välutbildad arbetskraft kan tänkas lämna EU för att flytta till mer expansiva områden.
  • Säkra tillgången på energimarknaden och undvika beroende mot Ryssland. Detta ska bland annat klaras genom den egna kolproduktionen.
  • Prioritera matsäkerhet, dvs. matproduktion inom EU.
  • Prioritera sammanhållningspolitiken då det är ett viktigt integrationsverktyg inom EU.

På frågan om om var de Europeiska ledorden smart grön tillväxt finns i prioriteringarna svarar Tobinski att Polen och andra östeuropeiska länder skurit ner sina utsläppsnivåer väldigt mycket sedan 1990 men att en koldioxidfri ekonomi i princip är omöjligt. Fler utmaningar som ses utifrån en polsk horisont är att öka andelen som arbetar bland befolkningen. Idag arbetar endast 57% av polackerna i arbetsför ålder, vilket är lägst i hela EU.

/Per Stagnell

08 Jun 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information