Politikerbesök

110530 besök politiker (M) 

Nyligen besökte ett 30-tal kommun- och landstingspolitiker för moderaterna från de fyra nordligaste länen North Swedens kontor. Politikerna är i Bryssel på studieresa för att lära sig mer om EU. Förutom North Sweden besökte de även Europaparlamentet och EU-kommissionen. North Sweden blev emellertid deras första stopp. Sabine Mayer presenterade verksamheten och det sammanhang vi jobbar i, för vilka och hur man faktiskt kan påverka.

Åhörarna hade många frågor och bland annat så ville de ha exempel på hur North Sweden konkret varit med och påverkat. Sabine Mayer nämnde tre konkreta exempel. Arbetet med att få med extra anslag kopplat till Gleshetskriteriet i sammanhållningspolitiken, Botniskakorridorenprojektet samt skapandet och tillhandahållandet av formella och informella nätverk på den Europeiska arenan. Många av frågorna från gruppen kretsade kring transportpolitik.  

/Per Stagnell

31 Maj 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information