Programmet för det polska ordförandeskapet

Polska ordförandeskapet

Polen presenterade sitt ordförandeskapsprogram den 1 juli då deras ordförandeskap inom EU inleddes. Utöver frågor som fokus på tillväxt, makroekonomisk stabilitet, livsmedelssäkerhet och fördjupade relationer med EU:s grannländer presenterar Polen ett ambitiöst program omfattande samtliga arbetsområden inom EU. Under ordförandeskapet kommer förhandlingarna gällande långtidsbudgeten för år 2013-2020 att påbörjas där det polska ordförandeskapet fastslår att sammanhållningspolitiken är och ska förbli det viktigaste och starkaste investeringsverktyget EU har till sitt förfogande. Gällande den inre marknaden kommer stort fokus ligga på digitala tjänster där den inre marknaden ännu inte fungerar optimalt. Det polska ordförandeskapet kommer också att följa implementeringen av innovationsunionen inom ramen för EU2020.

Länk till det polska ordförandeskapsprogrammet

/SM

05 Jul 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information