Regional agenda: Ingen polsk riksdag när polackerna tagit över!

Bland deras prioriteringar kan märkas en strävan till att forma en sammanhållningspolitik för EU som är funktionell och effektiv och samtidigt med utrymme för geografiska skillnader. Sammanhållningspolitiken skall vara en del av EU2020-agendan på Paneuropeisk nivå snarare än lokal fattigdomsbekämpning i utsatta regioner kan det polska ordförandeskapets syn förenklas. Östersjöstrategin är därtill ett exempel på en makroregional strategi som behöver ges en fördjupad koppling till EU2020-strategin för att nå framgång och i sin tur bidra till hela EU:s utveckling. Eftersom det är Polen som nu skall bereda vägen för de kommande förhandlingarna kring EU-kommissionens lagda budgetförslag är det förstås inte ointressant vilken syn de har, även om det i slutändan är 27 länder som skall komma överens. Överlag framhölls den regionala nivåns betydelse för hela EU:s utveckling vid en konferens för regionkontoren i Bryssel vid uppstarten av ordförandeskapet. Piotr Zuber, som ansvarar för regionalpolitiken på tjänstemannanivå hos Polens representation i Bryssel, önskade en direkt regional dialog omkring sammanhållningspolitiken, ned på bilateral nivå om det fanns intressanta idéer att diskutera med någon region, eftersom den behöver en tydlig regional geografisk koppling och dimension, och då inte bara via de traditionella kanalerna såsom regionkommittén.

Det kommer att också hållas en konferens den 24-25 oktober i Warszawa omkring effektiv regional utveckling dit regionernas representanter är välkomna. Kontakta gärna oss på North Sweden för den direkta dialogen med det polska ordförandeskapet.

/MJ

05 Jul 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information