Regionkommittén söker nationell expert på decentraliserat samarbete

EU:s Regionkommitté söker för närvarande en nationell expert (Seconded National Expert, SNE) från en nationell, regional eller lokal myndighet till direktoratet för interinstitutionella relationer och nätverk.

Arbetsuppgifterna kretsar kring decentraliserat samarbete och att agera kontaktgrupp med Europarådet.

Arbetet kommer även innefatta uppföljning av EU: s olika politikområden samt ytterligare analytiska och organisatoriska uppgifter.

Huvudsakliga ansvarsområden:
· följa utvecklingen i Europeiska unionens politik avseende decentraliserad samarbete, särskilt ansvariga för frågor om samarbete om utveckling, handel och social politik.
· Utföra analyser gällande utveckling, ekonomisk och social politik.
· Utarbeta eller deltar i utarbetandet av rapporter,bakgrund, strategier, PM, tal, organisera seminarier och konferenser, ge stöd till analyser som utförs av EU-kommissionen inom ovan nämnda verksamhetsområden.
· Öka samarbetet med de berörda avdelningarna inom EU-kommissionen för att underlätta integrationen av lokala och regionala myndigheter i EU:s utvecklingssamarbete och samarbetspolitik.
· Genomföra ramavtal för tillhandahållande av tjänster genom att upprätta ordning, former och övervakning av entreprenörernas arbete.
· Utöka förbindelserna med andra EU-institutioner, myndigheter, universitet, institut och specialiserade forskningscentrum.
 

Huvudsakliga kvalifikationer:
· Universitetsexamen eller yrkeserfarenhet på motsvarande nivå i ett av följande områden: juridik, ekonomi, statsvetenskap, samhällsvetenskap.
· Minst tre års arbetslivserfarenhet, och anställning hos den nuvarande arbetsgivaren i minst tolv månader.
· Erfarenhet av analys och empirisk forskning eller politisk analys samt en stark kunskap om forskningsmetodik är önskvärt.
· Kunskaper om olika verksamhetsområden i Regionkommittén och gemenskapens politik i allmänhet, och för internationellt samarbete för utveckling i synnerhet.
· God kunskap om relevanta dataprogram (Microsoft Office XP: Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
· Driftig personlighet och god kommunikatör med intresse för analysarbete och förmågan att ta initiativ på grundval av allmänna riktlinjer.
· Fördjupade kunskaper i ett officiellt EU-språk, av skäl kopplade till tjänstens uppgifter, tillfredsställande kunskaper i engelska och franska är önskvärt
· God utarbetande och kommunikationsförmåga
· God analytisk förmåga
· God organisatorisk förmåga, resultatorienterad

För att arbeta som tjänsteman i en EU-institution måste man ha klarat ett allmänt uttagningsprov som är gemensamt för alla EU-institutioner och som anordnas av Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal.

Sökande kan skicka in sin ansökan per e-post, bifoga ett personligt brev och meritförteckning på ett av följande tre språk: tyska, engelska eller franska till Ms Chiara Bacci (chiara.bacci @ cor.europa.eu) eller Ms Annik Meulemans (annik.meulemans @ cor.europa.eu) . Inkludera referensen till " SNE - E3 Decentralised Cooperation" i ämnesraden.

Läs mer om ansökan här

/ Per Stagnell

29 Mar 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information