Sök journalistpriset för 2011

I höst delas Europaparlamentets journalistpris ut för fjärde gången. Priset går till journalister som har bevakat angelägna europeiska frågor eller som har bidragit till en bättre förståelse av hur EU:s institutioner eller EU:s politik fungerar. Journalister kan skicka in sina bidrag från och med lördag 15 januari.

Det finns fyra olika kategorier för priset: press, radio, TV och internet. Prissumman är 5 000 €.

Sista datum för att skicka in sitt bidrag är 31 mars 2011. Enskilda journalister eller en grupp på upp till fem personer kan skicka in artiklar eller reportage. Bidragen ska ha publicerats eller sänts i radio eller TV under perioden 1 april 2010 till 31 mars 2011 på något av EU:s officiella språk. De som deltar måste vara medborgare eller bosatta i någon av EU:s medlemsländer och vara verksamma journalister. 2010 års vinnare kom från Ungern, Polen, Sverige och Storbritannien.

En särskild jury bildas i varje EU-land för att välja ut en vinnare per kategori. Sedan utser en central jury, ledd av en av Europaparlamentets vice talmän, Europa-vinnaren. Priset delas ut i oktober 2011.

Läs hela artikeln via Europaparlamentets hemsida.

Kontakt:

Teodor STOYCHEV
Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
 : (+32) 498 98 39 86
 : DGCOMM-SECREPPJ@europarl.europa.eu
Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Stockholm
 : (+46) 8 562 444 61
 : (+46) 709 98 96 41
 : marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu

Ansökningsblanketter och regler för priset finns att hämta på hemsidan om journalistpriset.

/Nils Sandberg

03 Feb 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information