Största enskilda satsningen någonsin

EU-kommissionen godkänner statligt stöd för att utveckla andra generationens biodrivmedel.

EU-kommissionen har idag efter statsstödsprövning godkänt ett statligt FoU-stöd på 500 miljoner kronor till Chemrec AB och Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Statsstödet är det hittills största som EU-kommissionen har godkänt för ett demonstrationsprojekt inom andra generationens biodrivmedel och är en del av regeringens samlade insatser för att främja en hållbar tillväxt och en grön näringsutveckling. Chemrec AB har sin test-anläggning i Piteå där utveckling sker i samarbete med bl.a. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

- Att möta klimathotet är en av vår tid största utmaningar. Inte minst handlar det om att se hur vi kan transportera oss på ett miljövänligare sätt och här är satsningen på att utveckla andra generationens biodrivmedel mycket viktig. I det här fallet innebär det också att massaindustrin kan stärka sin långsiktiga konkurrenskraft, säger näringsminister Maud Olofsson.

Chemrec utvecklar teknik för omvandling av massaindustrins svartlut till energigas som kan användas för produktion av biodrivmedel (Bio-DME) eller el. Det statliga stöd som kommissionen nu har godkänt avser att  delfinansiera en fullskalig demonstrationsanläggning vid Domsjös anläggning i Örnsköldsvik. Projektet beräknas kosta drygt 3 miljarder kronor, varav staten - via Statens energimyndighet - finansierar ungefär en femtedel och företagen resten. Jämfört med dagens teknik innebär detta att massabruken kan utvecklas till bioraffinaderier som förädlar större del av trädet till mer högförädlade produkter.

Enligt EU-kommissionens prövning ligger projektet helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har satt upp för 2020. EU-kommissionen konstaterar även att det statliga stödets negativa påverkan på konkurrensen uppvägs av dess positiva.

EU:s officiella pressmeddelande finner du här.

/ Per Stagnell

 

01 Feb 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information