Tillväxt genom kvinnors företagande

Kvinnors företagande ökar och år 2023 beräknas hälften av alla svenska företag ägas av kvinnor. I Sverige finns idag 880 ambassadörer för kvinnors företagande, kvinnor som i egenskap av företagare ska verka som goda exempel och inspirera och vara en förebild för kvinnors företagande. 12 av dessa är EU-ambassadörer och verkar på EU-nivå med att representera Sverige och bidra med positiva exempel.

Hela fyra av EU-ambassadörerna kommer från Norrbotten och Västerbotten: Marie Nygårds, Kristiina Starck, Susanne Rostmark och Viktoria Knutsson Nilsson, och de medverkade vid seminariet i Arvidsjaur för att ge råd samt dela med sig av bra och dåliga erfarenheter i egenskap av framgångsrika företagare. På seminariet medverkade förutom dessa framgångsexempel bland annat representanter för Exportrådet, Tillväxtverket, Almi företagspartner samt riskkapitalbolaget Partner Invest.

Läs mer om seminariet

/Per Stagnell

04 Maj 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information