Trafiksäkerhet

110927 trafiksäkerhetÖver 35 000 personer omkom i trafikolyckor inom EU:s gränser under 2009. Det är en hög siffra, men ändå en minskning med en tredjedel jämfört med 2001.

Under tisdagen 27 september godkändes en resolution av Europaparlamentets ledamöter som syftar till att halvera antalet dödsfall på vägarna, reducera allvarliga skador med 40 procent och reducera antalet döda barn med 60 procent mellan 2010 och 2020. Initiativtagaren till denna resolution, tyske Dieter-Lebrech Koch, vill att EU i framtiden ska anta en "nollvision" för att förhindra dödsfall i trafiken och denna resolution är ett steg i rätt riktning.

Genom att godkänna denna resolution efterlyser Europaparlamentet ett nytt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet och rekommenderar harmonisering av trafikregler, trafiksäkerhetstester och gränser för alkohol i blodet. Några av dessa åtgärder innebär bland annat syntester av förare vart tionde år, att förare över 65 år ska syntestas vart femte år, obligatoriska läkarundersökningar för äldre förare samt bättre körkortsutbildning. Europaparlamentet uppmanar även EU-kommissionen att utse en trafiksäkerhetssamordnare för att hjälpa medlemsländerna att genomföra handlingsplanen.

Mer om resolutionen och de föreslagna åtgärderna hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

27 Sep 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information