Umeå universitet i EU-projekt för navigering

Den kunskap och teknik som kommer från projektet som går under namnet "SpaceBook" hoppas forskarna kunna använda i andra sammanhang såsom inom sociala media och av utryckningspersonal.

I projektet medverkar forskare från institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, University of Edinburgh, Heriot Watt University, KTH, University of Cambridge, Pompeu Fabra University samt det svenska företaget Liquid Media. Totalt omfattar projektet närmare 25 miljoner kronor för en treårsperiod. Av dessa medel har Umeå universitet tilldelats drygt 4,5 miljoner kronor.

Läs mer om projektet via Umeå universitets hemsida

Länk till projektet

/Nils Sandberg

 

 

03 Maj 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information