Ungas deltagande i fokus på NSPA-seminarium

111017 NSPA-seminariumDen 11 oktober arrangerade nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), i vilket North Sweden och Mid Sweden ingår, ett seminarium om demografiska förändringar ur ungas perspektiv. Seminariet lockade cirka 130 deltagare från de norska, finska och svenska regionerna som ingår i nätverket NSPA.

Talare på seminariet var Olov Oskarsson, från Östersund, som är president för ungdomsnätverket inom den europeiska organisationen Assembly of European Regions (AER) tillsammans med två unga kollegor, Teemo Hirvonen som är regionalpolitiker från östra Finland samt Anna Ljunggren från norra Norge som är riksdagspolitiker. Olov Oskarsson menade att en viktig del i att hantera den demografiska förändringen i NSPA- regionen är ungdomsdemokrati och integrerande av ungdomar i politiken och i samhällsdialogen.

-"Vi borde inte fråga oss vad vi gör för unga människor utan vad vi gör tillsammans med unga människor." sade Olov Oskarsson under sitt tal.

Förhoppningen med seminariet är att dessa tre unga och politiskt aktiva talare kan inspirera de deltagande politikerna och tjänstemännen att lyfta vikten av ungas deltagande i sin egen lokala omgivning för att skapa nya lösningar till utmaningar som de demografiska förändringarna.

Läs mer om NSPA och dess arbete här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

17 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information