Vad är på agendan under det danska ordförandeskapet?

111123 danska ordförandeskapet

Med lite mer än en månad kvar innan Danmark tar över det roterande ordförandeskapet i Ministerrådet, bjöd Stockholmsregionen till en presentation om de områden som Danmark kommer att prioritera den kommande våren.

Danmark kommer inte att formellt presentera sitt program förrän efter det sista Ministerrådet, 8 december, men Jakob K. Alvi, pressansvarig på Danmarks ständiga representation vid EU, redogjorde för de potentiella nyckelfrågorna som Danmark anser vara viktiga.

  • Att arbeta med den ekonomiska krisen är nödvändigt och det är viktigt att bygga en stark och stabil europeisk ekonomi.
  • EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för 2014-2020 är en stor fråga och Danmark ska försöka föra förhandlingarna så långt som möjligt så ett beslut kan fattas i slutet av 2012.
  • Att öka tillväxten är även en viktig fråga och Danmark kommer att fokusera på den digitala agendan då det är ett område med stort potential.
  • Miljön kommer att genomsyra alla de frågor som det danska ordförandeskapet arbetar med, exempelvis den gemensamma jordbrukspolitiken samt energieffektiviseringsdirektivet, som kommer att bli en svår fråga.
  • Slutligen så kommer Danmark att fokusera på rättsliga och inrikes frågor, vilket inbegriper, bland annat, en utökning av Schengenområdet och de migrationsfrågor som har följt den arabiska våren.

Läs mer om det danska ordförandeskapet i Ministerrådet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

23 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information