Västerbotten får EU att satsa på Kultur och Hälsa

Västerbotten får EU att satsa på Kultur och Hälsa
På många håll diskuteras hur olika livsaspekter indirekt kan påverka ett hälsotillstånd, där kultur är en av dessa aspekter. Inom Västerbottens läns landsting har denna koppling mellan kultur och hälsa varit självklar, och sedan några år tillbaka har de arbetat med Assembly of European Regions (AER) för en internationell konferens med just detta tema.

Mellan 19-21 september hölls en konferens i Istanbul med det övergripande målet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Deltagare från 40 olika regioner i tretton europeiska länder var närvarande under dessa dagar där det fokuserades på program och projekt som visar hur kulturen kan användas som ett medel för att förbättra välbefinnande.

Jenny Mozgovoy, internationell strateg vid Region Västerbotten, säger att avsikten med konferensen var att uppmana EU att tydligare lägga in kultur i sin policys för hälsa.

De demografiska förändringarna som pågår i Europa visar vilken betydelse temat för denna konferens har för många europeiska regioner. Idag finns det över sex miljoner människor som lider av demens inom EU, och det förutspås att detta antal kommer att fördubblas under de närmaste 20 åren tillsammans med den åldrande befolkningen. Dessutom kommer depression vara den näst vanligaste sjukdomen inom tio år.  Dessa exempel innebär stora kostnader för samhället och investeringar behövs inom såväl forskning som sjukvård. Men då användandet av kultur har en dokumenterad positiv effekt på att förbättra hälsotillståndet för sjuka människor menar AER att detta bör ses som ett kompletterande verktyg till traditionell sjukvård.

Läs mer om Region Västerbottens arbete för konferensen här

Ni finner mer information kring AER och dess arbete här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

21 Sep 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information