Växtvärk: Stor utmaning för Storuman!

Storuman har 6.100 invånare. Framöver ser man att det kommer att investeras i runda tal 22 miljarder kronor i framförallt olika gruv- och mineralprojekt samt vindkraft, men även annat, inom kommunen. Det är förstås en oerhörd ansträngning att från kommunens sida möta det med de offentliga investeringar det kräver för anslutande infrastruktur, bostadsområden, kompetensförsörjning samt en fungerande arbetsmarknad som kan locka hela familjer att bosätta sig nära till de i runda tal 1.000 nya arbetstillfällen som förutspås. Det är ett av många spännande exempel på hur det spirar och frodas i norra Sverige som en viktig del av EU, men med också sina särskilda omständigheter. Det kräver nya former av samverkan mellan den lokala, regionala, nationella och EU-nivån och det är ett sådant pilotprojekt man nu sonderar möjligheterna till att bygga upp. Ta gärna kontakt med kommunstyrelsens ordförande i Storuman Tomas Mörtsell om ni vill veta mer.

/MJ

05 Jul 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information